Full Program

Day 1 – Dec, 01

8:00 – 18:00       Registration 

17:30 – 19:00    Dinner (Venue: Lehu Hotel)

Day 2 – Dec, 02

8:00 – 18:00       Registration 
8:30 – 9:00         Opening session 

9:00 – 9:40         Keynote Speech I (Venue: Siyuan Hall)

Prof.Yang Yang, ShanghaiTech University,China

Title: Fog-enabled Intelligent IoT Services

 

9:40 – 10:20       Keynote Speech II (Venue: Siyuan Hall)

Prof. Zhi Wang,  Zhejiang University,China

Title: Sub-meter Integrated Outdoor/Indoor Positioning for Smartphones by Using Beidou Satellite and Pseudo-Ultrasound

 

10:20-10:40     Coffee Break

 

10:40 – 12:00

Session 1 Vehicular Networks (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Kuang, Li

 • 280485 Safety Message Propagation using Vehicle-Infrastructure Cooperation in Urban Vehicular Networks
  Tang, Xiaolan; Geng, Zhi; Chen, Wenlong;
  Capital Normal University, China
 • 280321 Predicting Duration of Traffic Accidents based on Ensemble Learning
  Shan, Lina; Yang, Zikun; Zhang, Huan; Shi, Ruyi; Kuang, Li;
  Central South University, China
 • 280229 A Single-hop Selection Strategy of VNFs based on Traffic Classification in NFV
  He, Bo; Wang, Jingyu; Qi, Qi; Sun, Haifeng;
  Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • 280281 A Stacking Approach to Objectionable-related Domain Names Identification by Passive DNS Traffic (Short)
  Zhao, Chen; Zhang, Yongzheng; Zang, Tianning; Liang, Zhizhou; Wang, Yipeng;
  University of Chinese Academy of Sciences, China

 

Session 2 Social Networks (Venue: Shangshan Hall)

Session Chair: Cheng, Zhenyu

 • 280325 Cost-aware Targeted Viral Marketing with Time Constraints in Social Networks
  Xu, Ke; Han, Kai
  University of Science and Technology of China, China
 • 280317 Exploring Influence Maximization in Location-Based Social Networks
  Li, Shasha; Han, Kai; Zhang, Jiahao
  University of Science and Technology of China, China
 • 280347 Important Member Discovery of Attribution Trace based on Relevant Circle (Short)
  Xu, Jian; Yun, Xiaochun; Zhang, Yongzheng; Cheng, Zhenyu
  Chinese Academy of Sciences, China
 • 280327 Measuring Bidirectional Subjective Strength of Online Social Relationship by Synthetizing the Interactive Language Features and Social Balance (Short)
  Xue, Baixiang; Wang, Bo; Yu, Yanshu; He, Ruifang; Hou, Yuexian; Song, Dawei;
  Tianjin University, China

12:00 – 13:30      Lunch

13:40 – 15:00

Session 3  Information Processing (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Zou, Guobing

 • 280305 New Cross-domain QoE Guarantee Method Based on Isomorphism Flow
  Wang, Zaijian; Chen, Chen; Wang, Xinheng; Yang, Lingyun; Tang, Pingping
  Anhui Normal University, China
 • 280272 Extracting Business Execution Processes of API Services for Mashup Creation
  Zou, Guobing; Xiang, Yang; Wang, Pengwei; Pang, Shengye; Gao, Honghao; Niu, Sen; Gan, Yanglan
  Shanghai University, China
 • 280441 An efficient quantum circuits optimizing scheme compared with QISKit (Short)
  Zhang, Xin; Xiang, Hong; Xiang, Tao
  Chongqing University, China
 • 280331 Feature-based Online Segmentation Algorithm for Streaming Time Series (Short)
  Zhan, Peng; Hu, Yupeng; Luo, Wei; Xu, Yang; Zhang, Qi; Li, Xueqing
  Shandong University, China

Session 4  Data Detection and Retrieval & Mobility(Venue: Shangshan Hall)

Session Chair: Jiang, Congfeng

 • 280458 Assessing Data Anomaly Detection Algorithms in Power Internet of Things
  Wang, Zixiang; Liu, Zhoubin; Yuan, Xiaolu; Xu, Yueshen; Li, Rui
  State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute, China
 • 280328 Delayed Wake-up Mechanism Under Suspend Mode of Smartphone
  Chen, Bo; Li, Xi; Zhou, Xuehai; Zhu, Zongwei
  University of Science and Technology of China, China
 • 280345 MUI-defender: CNN-Driven, Network Flow-Based Information Theft Detection for Mobile Users
  Cheng, Zhenyu; Chen, Xunxun; Zhang, Yongzheng; Li, Shuhao; Xu, Jian
  Chinese Academy of Sciences, China
 • 279644 Decomposition of Decision Table Based on Decision Classification (Short)
  Hu, Pei; Zhang, Zheng; Yue, Liya
  Nanyang Institute of Technology, China

 

15:00 – 15:30      Coffee-break

15:30 – 16:10

Session 5 Parallel Computing (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Zou, Guobing

 • 280337 The Parallel and Precision Adaptive Method of Marine Lane Extraction Based on QuadTree
  Li, Zhuoran; Wang, Guiling; Meng, Jinlong; Xu, Yao
  North China University of Technology, China
 • 280312 Worker Recommendation with High Acceptance Rates in Collaborative Crowdsourcing Systems
  Li, Mingchu; Sun, Xiaomei; Jin, Xing; Tian, Linlin
  Dalian University of Technology, China
 • 280599 Adaptive Data Sharing Algorithm for Aerial Swarm Coordination in Heterogeneous Network Environments (Short)
  Zhang, Yanqi; Zhang, Bo; Yi Xiaodong
  National University of Defense Technology, China

Session 6 Knowledge Graph (Venue: Shangshan Hall)

Session Chair: Liu, Fangfang

 • 280341 MalShoot: Shooting Malicious Domains through Graph Embedding on passive DNS Data
  Peng, Chengwei; Yun, Xiaochun; Zhang, Yongzheng; Li, Shuhao
  Chinese Academic of Sciences, China
 • 280299 Learning from High-degree Entities for Knowledge Graph Modeling
  Zhang, Tienan; Liu, Fangfang; Shen, Yan; Gao, Honghao; Duan, Jing
  Shanghai University, Shanghai, China
 • 280598 Target Gene Mining Algorithm Based on gSpan
  Liangfu,Lu; Xiaoxu, Ren;Lianyong,Qi;Chenming,Cui;Yichen,Jiao
  Tianjin University, China

17:30 – 19:00      Banquet (Venue: Lehu Hotel)

 Day 3 – Dec, 03

9:00 – 10:20

Session 7 Cloud and Optimization & Software Testing and Formal Verification (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Lin, Wenmin

 

 • 280465 How Good is Query Optimizer in Spark?
  Ren, Zujie; Yun, Na; Li, Youhuizi; Wan, Jian; Wang, Yuan; Yu, Lihua; Fan, Xinxin
  Hangzhou Dianzi University, China
 • 280464 An Optimized Multi-Paxos Protocol with Centralized Failover Mechanism for Cloud Storage Applications
  Lin, Wenmin; Jiang, Hao; Zhao, Nailiang; Zhang, Jilin
  Hangzhou Dianzi University, China
 • 280343 A Resource Usage Prediction-based Energy-Aware Scheduling Algorithm for Instance-Intensive Cloud Workflows
  Wang, Zhibin; Wen, Yiping; Zhang, Yu; Chen, Jinjun; Cao, Buqing
  Hunan University of Science & Technology, China
 • 280339 The Cuckoo Search and Integer Linear Programming Based Approach to Time-Aware Test Case Prioritization Considering Execution Environment
  Wong, Yu; Zeng, Hongwei; Miao, Huaikou; Gao, Honghao; Yang, Xiaoxian
  Shanghai University, China

 

Session 8 Collaborative Computing (Venue: Haina Hall)

Session Chair: Xia, Yunni

 

 • 280443 Meta-path and Matrix Factorization Based Shilling Detection for Collaborate Filtering
  Zhang, Xin; Xiang, Hong; Song, Yuqi
  Chongqing University, China
 • 280340 Collaborative Thompson Sampling
  Zhu, Zhenyu; Huang, Liusheng; Xu, Hongli
  University of Science and Technology of China, China
 • 280322 Collaborative Workflow Scheduling over MANET, A User Position Prediction-based Approach
  Peng, Qinglan; He, Qiang; Xia, Yunni; Wu, Chunrong; Wang, Shu
  Chongqing University, China
 • 280323 GPU-accelerated Large-scale Non-negative Matrix Factorization Using Spark
  Tang, Bing; Kang, Linyao; Xia, Yanmin; Zhang, Li
  Hunan University of Science and Technology, China

10:20-10:40     Coffee Break

10:40 – 12:00

Session 9 Social Networks (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Yang, Qing

 • 280105 Recommending More Suitable Music Based on Users’ Real Context
  Yang, Qing; Zhan, Le; Han, Li; Zhang, Jingwei; Bi, Zhongqin
  Guilin University of Electronic Technology, China
 • 280318 A Location Spoofing Detection Method for Social Networks (Short)
  Ding, Chaoping; Xu, Ming Wu, Ting; Qiao, Tong; Zheng, Ning; Wu, Yiming; Xia, Wenjing
  Hangzhou Dianzi University, China
 • 280156 The Three-degree Calculation Model of Microblog Users’ Influence (Short)
  Sun, Xueying; Xie, Fu
  Shandong Normal University, China
 • 280106 Identifying local clustering structures of evolving social networks using graph spectra (Short)
  Jiao, Bo; Bao, Yiping; Wang, Jin
  CETC Big Data Research Institute Co.,Ltd., China

Session 10 Vehicular Networks & Networks & Sensors (Venue: Haina Hall)

Session Chair: Zhang, Zheng

 • 280188 Exploiting Sociality for Collaborative Message Dissemination in VANETs
  Huang, Weiyi; Li, Peng; Zhang, Tao; Jin, Yu; He, Heng; Nie, Lei; Liu, Qin
  Wuhan University of Science and Technology, China
 • 280168 An Efficient Traffic Prediction Model Using Deep Spatial-Temporal Network
  Xu, Jie; Zhang, Yong; Jia, Yongzheng; Xing, Chunxiao
  Tsinghua University, China
 • 279690 Grid Clustering and Routing Protocol in Heterogeneous Wireless Sensor Networks (Short)
  Zhang, Zheng; Hu, Pei
  Nanyang Institute of Technology, China
 • 280319 GeoBLR: Dynamic IP Geolocation Method Based on Bayesian Linear Regression
  Du, Fei; Bao, Xiuguo; Zhang, Yongzheng; Wang, Yu
  Chinese Academy of Sciences, China

12:00 – 13:30      Lunch

13:40 – 15:00

Session 11  Information Processing & Collaborative Computing  (Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Chen, Zhaolin

 • 280198 Booter Blacklist Generation based on Content Characteristics
  Zhang, Wang; Bai, Xu; Chen, Chanjuan; Chen, Zhaolin
  Chinese Academy of Sciences, China
 • 280148 A 2D Transform Based Distance Function for Time Series Classification
  Ji, Cun; Zou, Xiunan; Hu, Yupeng; Liu, Shijun
  Shandong University, China
 • 280234 Research on Access Control of Smart Home in NDN (Short)
  Wu, Rina; Cui, Bo; Li, Ru
  Inner Mongolia University, China
 • 280303 Reverse Collective Spatial Keyword Querying (Short)
  Wu, Yang; Xu, Jian; Tu, Liming; Luo, Ming; Chen, Zhi; Zheng, Ning
  Hangzhou Dianzi University, China

Session 12  Mobility & Software Testing and Formal Verification (Venue: Haina Hall)

Session Chair: Zhu, Zongwei

 • 280466 PARDA: A Dataset for Scholarly PDF Document Metadata Extraction Evaluation
  Fan, Tiantian; Liu, Junming; Qiu, Yeliang; Jiang, Congfeng; Zhang, Jilin; Zhang, Wei; Jian, Wan
  Hangzhou Dianzi University, China
 • 280298 Mobile Data Sharing with Multiple User Collaboration in Mobile Crowdsensing (Short)
  Yang, Changjia; Li, Peng; Zhang, Tao; Jin, Yu; He, Heng; Nie, Lei; Liu, Qin
  Wuhan University of Science and Technology, China
 • 280330 Using hybrid model for android malicious application detection based on population (Short)
  Xiao, Zhijie; Li, Tao; Wang, Yuqiao
  Wuhan University of Science and Technology, China
 • 280332 A Hardware/Software Co-Design Approach for Real-Time Binocular Stereo Vision Based on ZYNQ (Short)
  Pan, Yukun; Zhu, Minghua; Luo, Jufeng; Qiu, Yunzhou
  East China Normal University, China

15:00 – 15:30      Coffee-break

15:30 – 16:10

Session 13 Web Services & Image Information Processing(Venue: Siyuan Hall)

Session Chair: Wen, Yiping

 • 280329 Web Service Discovery based on Information Gain Theory and BiLSTM with Attention Mechanism
  Zhang, Xiangping; Liu, Jianxun; Cao, Buqing; Xiao, Qiaoxiang; Wen, Yiping
  Hunan University of Science & Technology, China
 • 280283 Neighborhood-based Uncertain QoS Prediction of Web Services via Matrix Factorization
  Zou, Guobing; Pang, Shengye; Wang, Pengwei; Miao, Huaikou; Niu, Sen; Gan, Yanglan; Zhang, Bofeng
  Donghua University, China
 • 280574 Runtime Resource Management for Microservices-based Applications: a Congestion Game Approach (Short)
  Luo, Ruici; Ye, Wei; Sun, Jinan; Liu, Xueyang; Zhang, Shikun
  Peking University, China
 • 280651 The Realization of Face Recognition Algorithm Based on Compressed Sensing (Short)
  Zhang, Huimin; Sun, Yan; Sun, Haiwei; Yuan, Xin
  Shanghai Jiao Tong University, China

Session 14 Web Services + Remote Sensing (Venue: Haina Hall)

Session Chair: Zhang, Guangxin

 • 280196 CPN Model based Standard Feature Verification Method for REST Service Architecture
  Liu, Jing; Liu, Zhentian; Zhao, Yuqiang
  Inner Mongolia University, China
 • 280644 Crawled Data Analysis on Baidu API Website for Improving SaaS Platform (Short)
  Yu, Lei; Liang, Shanshan; Chen, Shiping; Wen, Yaoyao
  Inner Mongolia University, China
 • 280515 An On-line Monitoring Method for Monitoring Earth Grounding Resistance Based on a Hybrid Genetic Algorithm (Short)
  Zhang, Guangxin; Wang, Minzhen; Wang, Xinheng; Zhao, Liying; Zhao, Jinyang
  Changchun Institute of Technology, China

17:30 – 19:00      Dinner (Venue: Lehu Hotel)