Organizing Committee

General Chair

Honghao Gao
Shanghai University, Shanghai, China

General Co-Chairs

Prof Xinheng (Henry) Wang
Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China

Prof. Shuiguang Deng
Zhejiang University, China

Prof. Iqbal Muddesar
Prince Sultan University, KSA 

Program Chair

Kuang Li
Central South University, Changsha Hunan, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Prof. Liang Chen
Sun Yat-Sen University, China

Prof. Tasos Dagiuklas
London South Bank University, UK

Web Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publicity and Social Media Chair / Co-Chairs

Rui Li
Xidian University, China

Yucong Duan
Hainan University, China

Workshops Chair

Yuyu Yin
Hangzhou dianzi University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chair

Yihai Chen
Shanghai University, China